LOGO

Redd for å miste motoren?

Digital motorlås fra seasec!

Ikke gå på smellen

Vi beskytter deg!

Få sms hvis noe skjer med båtmotoren.

Skulle din båtmotor noen gang bli forsøkt stjålet vil vi kunne informere deg og alarmselskap om den pågående hendelsen. Du vil få en sms på din registrerte telefon når vår båtalarm plukker opp et faresignal.

Melding rett til alarmselskap!

Når båtalarmen utløses, vil det bli sendt en melding rett til alarmselskapet som da vil ta kontakt med deg for å forsikre seg om at det er enten deg eller noen andre som er på stedet når hendelsen skjer og vil da rykke ut gitt at sitasjonen er ukjent.

Billigere forsikring fra IF

Lett montering og enkelt oppsett er viktig når det kommer våre produkter. Designet på våre produkter skal være tilfredsstillende å se på, lett å montere og enkelt å bruke for alle personer.

LOGO

SeaSec SB

Copyright©2021

Hurtiglenker

Vår addresse

SeaSec SB

Kobberslagerstredet 5

Norway

1671 - Kråkerøy